top of page

ציאנוטייפ - הדפס שמש

טכניקה שהיא כמו קסם. מערבבים שני כימיקלים וכך נוצרת תמיסה עם רגישות לאור השמש. כאשר מורחים את התמיסה על נייר או בד, וחושפים אותו לשמש, המשטח שבא במגע עם קרני השמש, יהפוך כחול. כך באמצעות משחקים של חשיפה והסתרה מהשמש ניתן ליצר עבודות נהדרות. כמה פשוט, ככה יפה.

bottom of page